Til toppen
09673: Finansregnskap (BPM5). Kvartalstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie) 1994K1 - 2014K2
Sist endret
03.09.2014
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Måleenhet
Finansregnskap:
mill. kr
Finansregnskap, akkumulert:
mill. kr
Referansetid
Finansregnskap:
Slutten av kvartalet
Finansregnskap, akkumulert:
Slutten av kvartalet
Pristype
Finansregnskap:
Løpende priser
Finansregnskap, akkumulert:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
regnskapspost
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal
Må velges *

Valgt 1 av totalt 82

Må velges *

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken