Utenriksregnskap

Til toppen

09402: Finansregnskap (BPM5). Årstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie) 1994 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norske investeringer i utlandet , ¬ Direkte investeringer i utlandet , ¬¬ Aksjer og andeler ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.