Til toppen
09402: Finansregnskap (BPM5). Årstall. Løpende priser (mill. kr) (avslutta serie) 1994 - 2013
Sist endret
03.09.2014
Kontakt
Håvard Sjølie, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 605
hsj@ssb.no

Måleenhet
Finansregnskap:
mill. kr
Referansetid
Finansregnskap:
31.12.
Pristype
Finansregnskap:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
regnskapspost
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 20

Må velges *

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle regnskapsposter bør velges for å bevare den interne sammenhengen i tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken