Inntekter, personlig næringsdrivende

06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2004 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

hovedinntektens art

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2013
Kontakt
Eli Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5212
els@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt (kr):
kr
Personinntekt, lønn og pensjon (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Inntekt av fast eiendom (kr):
kr
Inntektsfradrag (kr):
kr
Minstefradrag (kr):
kr
Jordbruksfradrag (kr):
kr
Underskudd i næring og utleie av fast eiendom (kr):
kr
Framførbart underskudd (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr):
kr
Personinntekt (kr):
kr
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
kr
Personinntekt næring (kr):
kr
Personinntekt primærnæring (kr):
kr
Personinntekt annen næring (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (kr):
kr
Skattepliktig realkapital (kr):
kr
Skattepliktig bruttofinanskapital (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Antall personlig næringsdrivende (personer):
personer
Referansetid
Antall personlig næringsdrivende (personer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken