Variabeldefinisjon

Personinntekt lønn og pensjon

  English
Navn Personinntekt lønn og pensjon
Definisjon Omfatter summen av personinntekt lønn og personinntekt pensjon.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Personinntekt lønn
Personinntekt pensjoner
Lenket til Statistikkbanktabeller