Variabeldefinisjon

Inntekt av fast eiendom

  English
Navn Inntekt av fast eiendom
Definisjon Inntekt ved utleie av fast eiendom utenfor næringsvirksomhet.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk Skattestatistikk for personer
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller