Til toppen

04164: Pensjonskasser. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 17

pensjonskasse

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , Bygninger og annen fast eiendom ,

Valgt 0 av totalt 46

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

pensjonskasse

Private pensjonskasser

Kommunale foretaks pensjonskasser er inkludert i private pensjonskasser før 1998.

Kommunale foretaks pensjonskasser

Kommunale foretaks pensjonskasser er inkludert i private pensjonskasser før 1998.

balanseposter

Finansielle anleggsmidler

Før 1994 skilles det ikke mellom finansielle anleggsmidler og omløpsmidler.

Finansielle omløpsmidler

Før 1994 skilles det ikke mellom finansielle anleggsmidler og omløpsmidler.

Brukerveiledning for statistikkbanken