Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.03.2009
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Andre driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Varekostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Øvrige driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Inntekt på investering i datterselskap, annet foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper (mill. kr):
mill. kr
Renteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Annen finansinntekt (mill. kr):
mill. kr
Rentekostnad (mill. kr):
mill. kr
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr):
mill. kr
Øvrig finanskostnad (mill. kr):
mill. kr
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
mill. kr
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Ekstraordinære poster (mill. kr):
mill. kr
Skattekostnad (mill. kr):
mill. kr
Årsresultat (mill. kr):
mill. kr
Avsatt til egenkapital (mill. kr):
mill. kr
Konsernbidrag (mill. kr):
mill. kr
Avsatt til utbytte (mill. kr):
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Andre driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Varekostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Øvrige driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Inntekt på investering i datterselskap, annet foretak i samme konsern og tilknyttede selskaper (mill. kr):
31.12.
Renteinntekt (mill. kr):
31.12.
Annen finansinntekt (mill. kr):
31.12.
Rentekostnad (mill. kr):
31.12.
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr):
31.12.
Øvrig finanskostnad (mill. kr):
31.12.
Resultat av finansielle poster (mill. kr):
31.12.
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Ekstraordinære poster (mill. kr):
31.12.
Skattekostnad (mill. kr):
31.12.
Årsresultat (mill. kr):
31.12.
Avsatt til egenkapital (mill. kr):
31.12.
Konsernbidrag (mill. kr):
31.12.
Avsatt til utbytte (mill. kr):
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.
Transport ellers
Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.

Brukerveiledning for statistikkbanken