Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie) 1999 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsinntekter (mill. kr) , Salgsinntekter (mill. kr) , Andre driftsinntekter (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jord- og skogbruk , Fiske, fangst og fiskeoppdrett ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring

Varehandel

Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Transport ellers

Næringsgruppering 60-63 omfatter ikke kodene 61.101 og 61.102.