Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A LØPENDE INNTEKTER , A1000 formuesinntekter , A1100 renter ,

Valgt 0 av totalt 87

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Revisjon er foretatt av alle årganger f.o.m. 1995. I revisjonsperioden er uttak fra offentlig forretningsdrift flyttet fra løpende overføring til formuesinntekt, og konsumet inkluderer indirekte målte finansielle tjenester.

art

A2107 andre avgifter på motorvogn mv

Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger er klassifisert under skatt på inntekt, formue mv

A2310 skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum

Etter at Skattefordelingsfondet ble nedlagt 01.01.1997, blir fellesskatten inntektsført direkte i statskassen

Brukerveiledning for statistikkbanken