Variabeldefinisjon

Lønnskostnader

  English
Navn Lønnskostnader
Definisjon Lønnskostnader er summen av lønn og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie)
09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F)
09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F)
09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert
09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring
09170: Produksjon og inntekt, etter næring
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie)
07491: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) (avslutta serie)
06819: Lønnskostnader, etter næring (mill. kr) (F) (avslutta serie)
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03664: Fylkeskommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03663: Kommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03659: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)