Variabeldefinisjon

Uttak fra forretningsdrift

  English
Navn Uttak fra forretningsdrift
Definisjon Som uttak føres her driftsoverskuddet i offentlig forretningsdrift for de enheter som har positivt driftsresultat. Som egen post føres inntekter fra petroleumsvirksomheten gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/offinnut/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Driftsresultat
Lenket til Statistikkbanktabeller