Variabeldefinisjon

Formuesinntekter

  English
Navn Formuesinntekter
Definisjon Inntekt mottatt av eiere av finanskapital, eller faste ikke-produserte eiendeler som stilles til rådighet for en annen institusjonell enhet.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Formuesinntekter er definert slik også for de statistiske enhetene husholdning og offentlig forvaltning.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller