Variabeldefinisjon

Formuesutgifter

  English
Navn Formuesutgifter
Definisjon Variablen omfatter alle renteutgifter i offentlig forvaltning.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/offinnut/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Renteutgifter
Lenket til Statistikkbanktabeller