Variabeldefinisjon

Skatt på inntekt og formue

  English
Navn Skatt på inntekt og formue
Definisjon Variabelen dekker alle pålagte betalinger i kontanter eller i naturalier som offentlig forvaltning og utlandet regelmessig pålegger husholdninger og foretaks inntekt og formue, samt enkelte periodiske avgifter som verken beregnes på inntekt eller formue. Betalingene er ikke-gjengjeldene på den måten at innbetalingene ikke medfører noen direkte gjengjeldelse fra offentlig forvaltning til husholdninger og foretak gjennom tjenester eller utbetalinger.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller