Variabeldefinisjon

Overføringer ideelle organisasjoner

  English
Navn Overføringer ideelle organisasjoner
Definisjon Variablen viser løpende overføringer til ideelle organisasjoner som omfatter alle frivillige bidrag (bortsett fra testamenterte gaver), medlemskontingenter og finansiell støtte som ideelle organisasjoner mottar fra husholdninger (herunder utenlandske husholdninger) og, i mindre omfang, fra andre enheter.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/offinnut/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller