Variabeldefinisjon

Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital

  English
Navn Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital
Definisjon Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital er anskaffelse av ikke-finansiell kapital minus kapitalslit
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital er definert slik også for de andre statistiske enhetene i det institusjonelle sektorregnskapet.
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller