Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008
Sist endret
22.05.2009
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
art
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *

Valgt 0 av totalt 88

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Revisjon er foretatt av alle årganger f.o.m. 1995. I revisjonsperioden er uttak fra offentlig forretningsdrift flyttet fra løpende overføring til formuesinntekt, og konsumet inkluderer indirekte målte finansielle tjenester.
art
A2107 andre avgifter på motorvogn mv
Årsavgift på motorvogner betalt av husholdninger er klassifisert under skatt på inntekt, formue mv
A2310 skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum
Etter at Skattefordelingsfondet ble nedlagt 01.01.1997, blir fellesskatten inntektsført direkte i statskassen

Brukerveiledning for statistikkbanken