Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11130: Offentlig forvaltning. Kvartalsvise inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) 2002K1 - 2022K2

Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
15.09.2022 08:00
Inntekter og utgifter:
mill. kr
Inntekter og utgifter:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 82

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Totale inntekter , A1 Skatter , A2 Avgifter ,

Valgt 0 av totalt 29

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
20.01.2022 ble det gjort rettelser i variabelen B8 Løpende overføringer for kvartalene 2020K1-2021K3. Siden rettelsene påvirker de totale utgiftene gir dette også utslag på variabelen F Overskudd.