Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

11130: Offentlig forvaltning. Kvartalsvise inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) 2002K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002K1 , 2002K2 , 2002K3 ,

Valgt 1 av totalt 78

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A Totale inntekter , A1 Skatter , A2 Avgifter ,

Valgt 0 av totalt 29

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000