Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

09683: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

formål

Totalt 72 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2014
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Totale utgifter:
mill. kr
Referansetid
Totale utgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I tabellen for offentlig forvaltning er interne overføringer strøket, mens disse er tatt med i tabellene for undersektorene.
år
2013
Rettelse 24.2.2014: Tallene på formål 045 og 049 er omfordelt.

Brukerveiledning for statistikkbanken