Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

09683: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. ALLE FORMÅL , 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting , 011 Utøvende og lovgivende myndigheter, finansielle og fiskale formål, utenriksforhold ,

Valgt 0 av totalt 72

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tabellen for offentlig forvaltning er interne overføringer strøket, mens disse er tatt med i tabellene for undersektorene.

år

2013

Rettelse 24.2.2014: Tallene på formål 045 og 049 er omfordelt.

Brukerveiledning for statistikkbanken