Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

10724: Offentlig forvaltning. Stønader til husholdninger, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B5 Stønader i naturalia (produktkjøp til husholdninger) , B51 Tilskudd til private barnehager , B52 Transportordninger ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000