Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

04557: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

art

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. LØPENDE INNTEKTER , Formuesinntekter, renter , Skatteinntekter ,

Valgt 0 av totalt 31

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken