Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A A. Inntekter , A1 Skatt på inntekt og formue , A2 Avgifter (produksjonsskatter) ,

Valgt 0 av totalt 68


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I tabellen for offentlig forvaltning er interne overføringer strøket, mens disse er tatt med i tabellene for undersektorene.

Brukerveiledning for statistikkbanken