Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie) 2006 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A. Inntekter , Skatt på inntekt og formue , Avgifter (produksjonsskatter) ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken