Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie) 2006 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.02.2011
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Beløp (mill. kr):
mill. kr
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Beløp (mill. kr):
31.12.
Endring fra forrige år (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken