Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

09682: Offentlig forvaltning. Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 46 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2014
Kontakt
Frode Borgås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 652
fro@ssb.no

Måleenhet
Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier:
mill. kr
Referansetid
Skatter, avgifter, trygde- og pensjonspremier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken