Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

04322: Offentlige innkjøp (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 9

sektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Offentlige innkjøp i alt (A + B) , A. Offentlig forvaltning , A1. Statsforvaltningen ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

art


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreløpige tall 2011

Brukerveiledning for statistikkbanken