Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

10723: Offentlig forvaltning. Betalinger for offentlige tjenester, etter sektor og art (mill. kr) 2002 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18

art

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A6 Betalinger for offentlige tjenester mv. , A61 Brukerbetalinger og gebyrer , A611 Brukerbetalinger ,

Valgt 0 av totalt 17


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken