Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

10722: Offentlig forvaltning. Skatter og avgifter, etter sektor og art (mill. kr) 1995 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A1 Skatter , A11 Skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum , A111 Ordinær skatt på inntekt ,

Valgt 0 av totalt 50

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

art

A114 Skatt på aksjeutbytte til utenlandske aksjonærer

Fra 2015 er Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer korrigert på grunn av refusjoner til aksjonærer som er fritatt fra skatt på utbytte og aksjegevinst. I 2015 utgjorde disse refusjonene om lag 1,6 milliarder kroner.