Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

03668: Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter formål (avslutta serie) 1991 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

formål

Totalt 71 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.05.2009
Kontakt
Geir Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4223
gir@ssb.no

Måleenhet
Beløp (mill. kr):
mill. kr
Prosent:
prosent
Referansetid
Beløp (mill. kr):
31.12.
Prosent:
31.12.
Målemetode
Beløp (mill. kr):
Forløp (periodesum)
Prosent:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Beløp (mill. kr):
Nei
Prosent:
Nei
Sesongjustert
Beløp (mill. kr):
Nei
Prosent:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken