Diplom, illustrasjon
  1. til tabell 3 Fagfelt for studenter i Norge og utlandet på siden Studenter i universitets- og høgskoleutdanning og last tallene ned i et regneark.
  2. Hvordan var kjønnsfordelingen for alle studenter i Norge i 2013 og 2023?
  3. Blant studenter i Norge: For hvilke tre fagfelt var det høyest andel kvinner i 2023? Se bort fra «Allmenne fag».
  4. Blant studenter i Norge: For hvilke tre fagfelt var det høyest andel menn i 2023? Se bort fra «Allmenne fag».
  5. Hva vil dere si om endringer i hvilke fagfelt kvinner og menn velger i 2023 sammenlignet med 2013 når dere ser på tallene for studenter i Norge?