Diplom, illustrasjon
  1. Gå til ssb.no og statistikkbanktabell 11536: Årslønn, etter sektor, statistikkvariabel og år. Finn ut hva gjennomsnittslønnen var i Norge i de to siste årene du finner tall for. NB: Tallet du får ut fra tabellen er gjennomsnittslønnen, men variabelen heter årslønn.
  2. Les artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge? Hvordan kan man beregne gjennomsnittlig lønn? Og finne ut hva som er medianlønn? Hva var medianlønnen i Norge i 2023?
  3. Hvorfor har 60 prosent av lønnstakere lavere lønn enn gjennomsnittet, ifølge artikkelen?
  4. Velg ut fem yrker fra «Jeg vil sammenligne» på utdanning.no som du og sidemannen din er interessert i og finn ut hvordan gjennomsnitts- og medianlønn er for yrkene. Er tallene for lønn i disse fem valgte yrkene over eller under 2023-tallene for gjennomsnittslønn og medianlønn i artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge?