Diplom, illustrasjon
  1. Hvor viktig mener dere at lønn er for unges utdanningsvalg? Diskuter dette i klassen.
  2. Gå til «Jeg vil sammenligne» på utdanning.no og sammenlign medianlønnen i minst fem utdanninger du og sidemannen synes er interessante. Snakk sammen om hvordan lønnen er for disse utdanningene. Tips: Dere kan velge nivå før dere velger utdanningen. Da får dere opp færre yrkesvalg og kun på valgte nivåer for videregående skole, fagskole eller universitet og høgskole. Dere kan også velge interesser som nivå.
  3. Er det noen av utdanningene dere valgte som ligger spesielt høyt eller lavt, eller nær medianlønnen i Norge i 2023 (omtrent på 608 000 kroner)? Ta gjerne også en kikk på visningsalternativene sammen med sidemannen din, og dann dere et bilde av hvordan lønnen varierer med antall år etter fullført utdanning.
  4. Tenk dere at dere skal ha enten den laveste lønnen eller den høyeste medianlønnen dere fant i 2. og 3. Hvor stor blir forskjellen totalt hvis dere antar at dette er lønnen dere får hvert år i løpet av 40 år i arbeidslivet? Snakk med sidemannen om dette.