Diplom, illustrasjon

Snakk sammen om hva dere har lært. Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmål

  • Utforske og lære fakta om arbeidsliv, utdanningsvalg og lønn i Norge.
  • Lære å bruke tallene om temaene.
  • Reflektere over hva statistikkene om arbeidsliv, utdanningsvalg og lønn kan si om personlig økonomi og om hva som motiverer for utdanningsvalg.