Diplom, illustrasjon
  1. Last ned tallene i Figur 7. Lærlinger etter studieretning under som en Excel-tabell
  2. Bruk tabellen dere lastet ned til å regne ut andelene av kvinnelige og mannlige lærlinger på hver studieretning. Er det likheter og forskjeller i kvinners og menns valg?
  3. Se på tabell 1 under for elever som startet i VG1 i 2023. Snakk med sidemannen om tallene. Kjenner dere dere igjen i bildet tallene gir? Var det noe som overrasket dere i hva unge velger når de starter i videregående skole?
  4. Snakk sammen i klassen om tallene dere nå har jobbet med. Gir tallene det bildet dere forventet?

Figur 7. Lærlinger etter studieretning. 2023