Diplom, illustrasjon

Diskuter i en gruppe hva som motiverer deg når du skal velge utdanning.

Alle setter hver opp mellom tre og fem slike motivasjonsfaktorer i prioritert rekkefølge.

La dere vekt på forskjellige eller samme faktorer? Diskuter dette gjerne også i klassen.