Mynter og person, illustrasjon
  1. Studer tabelluttrekket som viser import fra våre største handelspartnere - statistikkbanktabell 10173. I 2021 eksporterte vi mest varer og tjenester til Storbritannia, Tyskland, Sverige, Nederland og Frankrike. Klarer du å finne ut hvem som var de fem største handelspartnerne våre for import av varer og tjenester i 2021, målt i verdi?
  2. Se på tabelluttrekket over import og eksport av varer og tjenester - statistikkbanktabell 10173. Hva vil du si om størrelsen på Norges eksport av tjenester i kroneverdi sammenlignet med vareeksporten i perioden 2011-2021? Lag gjerne en figur over utviklingen hvis du synes at det gjør det lettere å finne svarene. Du kan velge for eksempel et linjediagram i «Endre visning» i menyen i venstremargen i statistikkbanken. 
  3. Og hva skjedde med utenrikshandelen med hver av kategoriene import av varer, import av tjenester, eksport av varer, eksport av tjenester under pandemien i 2019 og 2020? Bruk samme tabelluttrekk som i oppgave E2. 
  4. Se på figurene 6 og 7 for de fem varene som var de viktigste eksport- og importvarene for Norge i 2021. Hva vil du si om forskjeller mellom disse eksport- og importvarene med tanke på type vare og verdi i kroner?

Figur 6. Viktigste eksportvarer 2021

Figur 7. Viktigste importvarer 2021