Mynter og person, illustrasjon

Prisstigningen for husholdningenes kjøp av varer og tjenester er 922,7 prosent siden 1970. Hva må en familie som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970 bruke i dag for å kjøpe de samme varene og tjenestene?