Mynter og person, illustrasjon

De fem begrepene dere skal lære er:

  • Bruttonasjonalprodukt/verdiskaping
  • Import
  • Konsum i alt
  • Bruttoinvestering
  • Eksport

Svar på spørsmålene under for hvert av de fem begrepene i punktlisten over:

  1. Hvordan definerer du begrepet med egne ord? 
  2. Hva er SSBs definisjon?
  3. Hva er eksempler på hva begrepet inneholder?
  4. Hva er eksempler på hva begrepet ikke inneholder? 

Hjelpemidler: SSBs definisjoner av begrepene i nasjonalregnskapet og teksten i del 1.