Mynter og person, illustrasjon

Nasjonalregnskapet for 2022 viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vokste 3,8 prosent fra 2021 til 2022, målt i faste 2020-priser. Årsveksten reflekterer at økonomien har hentet seg inn etter to år med pandemi og begrensninger på økonomisk aktivitet. Samtidig har 2022 vært preget av kraftig prisstigning, særlig på naturgass og andre energivarer. Målt i løpende priser økte samlet BNP hele 32,2 prosent, eller 1 358 milliarder kroner. Dette er den høyeste veksten i nominelt BNP som vi har målt for norsk økonomi siden etableringen av nasjonalregnskapet på 1950-tallet. Kilde: Økonomisk utsyn over året 2022, Statistisk sentralbyrå

  1. Hva var økningen i BNP i faste og løpende priser fra 2021 til 2022 i prosent?
  2. Hvorfor var økningen i BNP i løpende priser så sterk?