Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 118 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Folkeavstemningen om EU (opphørt)

  Resultat av folkeavstemningen om EU

  Publisert:

  Østfold Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt)

  Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere

  Publisert:

  . Absolutte tall og prosent Tabell 9 Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. Oslo. 3. november 2001. Absolutte tall og prosent Tabell 10 Personer i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse og innvandrerbefolkningens landbakgrunn. Oslo. 3. november 2001

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

  Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

  Publisert:

  . Stor andel av innvandrerbefolkningen bor i Oslo Av Norges innvandrerbefolkning på 305 000, har 210 000 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Hele 80 000, eller 38 prosent av innvandrerne fra ikke-vestlige land, bor i Oslo, mot 23 prosent av

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

  60 prosent av studentene bor alene

  Publisert:

  . Tendensen i de store studentbyene som Oslo, Bergen og Trondheim er at det er en høyere andel flerpersonhusholdninger blant studentene sammenlignet med andre. I Trondheim og Oslo er tallene henholdsvis 40 og 35 prosent. Få studenter har egen bil Knapt 14 prosent av studenthusholdningene disponerer bil

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

  En av tre sysselsatte er pendlere

  Publisert:

  . Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. Størst innpendling til storbyene Oslo er uten sammenligning den kommunen som hadde størst innpendling

  Statistikk
 • Grunnskoleopplæring for vaksne (opphørt)

  30 000 fekk undervisning i norsk med samfunnskunnskap

  Publisert:

  . Flest deltakarar i norsk med samfunnskunnskap var det i Oslo, Hordaland og Nordland

  Statistikk
 • Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig, foreløpige tall

  Flere aborter - men færre blant tenåringer

  Publisert:

  . 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003 Tabell 9 Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke, Oslo fordelt på bydeler

  Statistikk
 • Forliksrådenes virksomhet (opphørt)

  Færre sivile tvister i 18 av 19 fylker

  Publisert:

  . Sett i forhold til befolkningen hadde Finnmark og Oslo flest saker, med henholdsvis 63 og 61 saker per 1 000 innbyggere

  Statistikk
 • Svangerskapsavbrudd (opphørt) - årlig

  Litt færre aborter i fjor

  Publisert:

  størst i Nordland, mens blant andre Oslo og Vest-Agder hadde en liten økning. Tallet på tenåringsaborter er fremdeles fødte, etter kvinnens bostedsfylke. 1980-2005 Tabell 10 Utførte svangerskapsavbrudd, etter kvinnens bostedsfylke. Oslo fordelt på bydeler. 2005 Tabell 11

  Statistikk
 • Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)

  Dyre boliger har lav ligningsverdi

  Publisert:

  . Lavest i Oslo og Bærum I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent av salgssummen

  Statistikk
 • Energibruk i kommunene (opphørt)

  Redusert energibruk i kommunene

  Publisert:

  325,7 9,4 1,3 3,5 2,1 0301 Oslo 575 475 4 534,9 7,9 2,7 2,7 0,0 1201 Bergen 1 252 051 2 033,4 8,1 1,7 -1,7 -3,4 1601 Trondheim 1 168 257 1 307,1 7,8 1,9 0,3 -1,6 1103 Stavanger 1 121 610 983,9 8,1 1,7 0,9 -0,8 0219 økningen i den totale energibruken i husholdninger. I landets største kommune, Oslo, brukte husholdningene i alt 4,5 TWh. Det var en økning på

  Statistikk
 • Barnetilsynsordninger (opphørt)

  Svært mange foretrekker barnehage

  Publisert:

  . Foreldre i de store byene bruker SFO i noe større grad enn de andre. 56 prosent av barna i Trondheim, Bergen og Stavanger og 52 prosent av barna i Oslo benytter seg av heltidsplass i SFO

  Statistikk
 • Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)

  Handelsunderskuddet for IKT-varer øker

  Publisert:

  . Fra Oslo og Akershus ble det samlet eksportert IKT-varer for 4,2 milliarder kroner i 2009, og dette

  Statistikk
 • Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)

  Nedgang i antall offentlig eide foretak

  Publisert:

  . I 2011 befant de fleste statlige foretak seg i Oslo, Rogaland og Akershus, med henholdsvis 201, 123 og 109 foretak. Disse utgjorde til sammen 60,5 prosent av de statlig eide foretakene. Oslo og Akershus var alene registrert som forretningsadresse for 43,3 prosent av den samme populasjonen

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)

  Hvor bor egentlig studentene?

  Publisert:

  . Trondheim får en økning i folketallet på 12 500, Oslo, 9 200, og Bergen, 8 100. Også i Tromsø, Kristiansand og Lillehammer er forskjellen større i byer med universiteter og høyskoler. I Oslo er det for eksempel om lag 70 000 studenter

  Statistikk