Prisindeks for brukte boliger

Oppdatert: 12.april 2021

Neste oppdatering: 9.juli 2021

Boligprisindeksen totalt, sesongjustert endring
Prisindeks for brukte boliger (endring i prosent)

Om statistikken

Statistikken måler verdiutviklingen på alle brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over brukte boliger som omsettes i fritt salg. Tallene sesongjusteres etter et stabilt mønster der boligprisene som regel øker fra 1. til 2. kvartal, mens de ofte synker fra 3. til 4. kvartal.

Kontakt