Prisindeks for brukte boliger

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 12 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 106 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.07.2018
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5202
mta@ssb.no

Måleenhet
Boligprisindeks:
indeks
Boligprisindeks, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Boligprisindeks:
Slutten av kvartalet
Boligprisindeks, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Boligprisindeks:
2005=100
Boligprisindeks, sesongjustert:
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.-3. kv. 2013 for Nord-Norge og hele landet er rettet 28. januar 2014.
Tall for boliger i alt, total 4. kv. 2011 og Nord-Norge 2., 3. og 4. kv 2011 er revidert 13. juli 2012.
Tall for blokkleiligheter, total 2. og 4. kv 2011 og 1. kv 2012 er revidert 13. juli 2012.
Tall for 1. kv. 2017, for Sør-Østlandet og hele landet, ble revidert 4. mai 2017.
Tall for boliger i alt, total og for Nord-Norge, for perioden 2. kv. 2012 - 1.kv. 2014, er rettet 11. juli 2014.
Tall for småhus, total, for perioden 2.kv 2012 - 1. kv 2014, er rettet 11. juli 2014.
region
Sør-Østlandet omfatter Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Vestlandet omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken