Prisindeks for brukte boliger

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 12 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 114 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for brukte boliger:
indeks
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Prisindeks for brukte boliger:
Slutten av kvartalet
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2. kvartal 2019 småhus og boliger i alt ble rettet 7. oktober 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken