Prisindeks for brukte boliger

Til toppen

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992K1 , 1992K2 , 1992K3 ,

Valgt 1 av totalt 117

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo med Bærum , Stavanger ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2. kvartal 2019 småhus og boliger i alt ble rettet 7. oktober 2019.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken