Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2024K2

Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
12.07.2024 08:00
Prisindeks for brukte boliger:
indeks
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
indeks
Prisindeks for brukte boliger:
Slutten av kvartalet
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992K1 , 1992K2 , 1992K3 ,

Valgt 1 av totalt 130

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Oslo med Bærum , Stavanger ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene f.o.m. 1. kvartal 2020 t.o.m. 1. kvartal 2022 ble korrigert 16.05.2022.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.