Prisindeks for brukte boliger

07221: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992K1 - 2019K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 12 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 110 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.07.2019
Kontakt
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for brukte boliger:
indeks
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
indeks
Referansetid
Prisindeks for brukte boliger:
Slutten av kvartalet
Prisindeks for brukte boliger, sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1.-3. kv. 2013 for Nord-Norge og hele landet er rettet 28. januar 2014.
Tall for boliger i alt, total 4. kv. 2011 og Nord-Norge 2., 3. og 4. kv 2011 er revidert 13. juli 2012.
Tall for blokkleiligheter, total 2. og 4. kv 2011 og 1. kv 2012 er revidert 13. juli 2012.
Tall for 1. kv. 2017, for Sør-Østlandet og hele landet, ble revidert 4. mai 2017.
Tall for boliger i alt, total og for Nord-Norge, for perioden 2. kv. 2012 - 1.kv. 2014, er rettet 11. juli 2014.
Tall for småhus, total, for perioden 2.kv 2012 - 1. kv 2014, er rettet 11. juli 2014.
region
Sør-Østlandet omfatter Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark. Vestlandet omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken