Rapporter 1999/04

Beregning av usikkerhet for boligprisindeksene på grunn av frafall

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Beregning av usikkerhet for boligprisindeksene på grunn av frafall

Ansvarlig

Roger Jensen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4669-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

25

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt