Notater 2003/83

Datagrunnlag og beregningsmetode

Boligprisindeksen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Boligprisindeksen. Datagrunnlag og beregningsmetode

Ansvarlig

Thor Herman Christensen

Serie og -nummer

Notater 2003/83

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bygg/tjenestestatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt