Boligpriser og boligprisindekser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Boligprisveksten flater ut

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 0,8 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2021.

Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleienivået på tvers av landet.

Prisøkning nye boliger

Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 7,1 prosent dyrere fra 3. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. I samme periode steg nye eneboliger med 6,3 prosent.

Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective

Mange land har under Covid19-pandemien opplevd sterk boligprisvekst og tilhørende økning i husholdningenes gjeld.

Prisindeks for nye eneboliger

Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.

Boligprisøkningen flater ut

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021. Boligprisene øker svakere enn i de foregående kvartalene.

Fortsatt prisøkning på nye boliger

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,2 prosent dyrere i 2. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 12,5 prosent i samme periode.

Boligprisøkningen fortsetter

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021. Boligprisene fortsetter altså å øke.

Prisøkning på nye boliger

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,3 prosent dyrere i 1. kvartal 2021 i forhold til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 10,9 prosent i samme periode.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet boligpriser og boligprisindekser.