Boligpriser og boligprisindekser

Statistikk

Leiemarkedsundersøkelsen
SSBs Leiemarkedsundersøkelse er en årlig undersøkelse om husleienivåer
Prisindeks for brukte boliger
Statistikken måler verdiutviklingen på alle brukte boliger.
Prisindeks for nye boliger
Indeksen viser prisutviklingen for nye flerboliger og nye eneboliger.
Prisindeks for utleie av næringseiendom
Statistikken måler prisutviklingen på utleie av næringseiendom.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 43 av 43
 1. Boligprisene litt opp siste kvartal

  Prisene på brukte boliger økte med 1,2 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Regionene i vest hadde den sterkeste prisøkningen.

 2. Nye boliger 6,7 prosent dyrere

  Prisene på nye boliger økte med 6,7 prosent fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023

 3. Modell for beregning av boligformue

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

 4. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

 5. Boligprisene ned 0,5 prosent i 2023

  Prisene på brukte boliger var 0,5 prosent lavere i 2023 sammenlignet med 2022. Det har vært små prisendringer i årets siste kvartal, når man tar hensyn til sesongvariasjoner.

 6. Store forskjeller på husleier i Norge

  Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2023 viser at Oslo fortsatt har det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleienivået på tvers av landet.

 7. Nye boliger 0,5 prosent dyrere

  Prisene på nye boliger økte med 0,5 prosent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

 8. Boligprisvariasjon mellom ulike deler av landet

  Prosjektets formål er å analysere regional boligprisvariasjon i Norge, både prisutvikling og prisnivå. Boligprisindekser viser prisutvikling, ikke hvilket nivå boligprisene er på.

 9. Boligprisene ned 1,1 prosent

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en nedgang på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023.

 10. Nye boliger 5,7 prosent dyrere

  Prisene på nye boliger økte med 5,7 prosent fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023.

 11. Svakt økende boligpriser

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en økning på 1,1 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2023.

 12. Nye boliger 5,6 prosent dyrere

  Prisene på nye boliger økte med 5,6 prosent fra 1. kvartal 2022 til samme kvartal 2023.

 13. Leiemarkedsundersøkelsen 2022

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 14. Små endringer i boligprisene

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en nedgang på 0,3 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

 15. Modell for beregning av boligformue. Oppdatert med tall for 2022

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge.

 16. Nyboligprisene opp 3,7 prosent

  Prisene på nye boliger økte med 3,7 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

 17. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021

  Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

 18. Nye beregningsområder i boligformuesmodellen

  SSBs eksisterende modell for beregning av boligformue har vist seg å være lite robust med hensyn til endringer i kommuneinndelingen. Dette notatet beskriver mulige endringer i modell for verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene.

 19. Boligprisene faller

  For første gang på lang tid viser sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger en nedgang. Prisene faller med 0,9 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022.

 20. Høyest husleiepriser i Oslo

  Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) viser at Oslo også i 2022 har det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleieprisene på tvers av landet, også innad i byene.

 21. Regionale framskrivinger av boligpriser ved forskjellige scenarioer for boligbygging

  I dette notatet ser vi på langsiktige priseffekter av boligbygging på regionalt nivå. På lang sikt er boligmassen, antall boliger, regnet som en av de fundamentale forklaringsvariablene for boligprisene.

 22. Nyboligprisene opp 7,7 prosent

  Prisene på nye boliger økte med 7,7 prosent i 3. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før.

 23. Boligprisene flater ut

  Prisene på brukte boliger er på landsbasis uendret mellom 2. og 3. kvartal, korrigert for normale sesongvariasjoner. Dette er den svakeste prisutviklingen siden koronaen traff Norge. På regionalt nivå utvikler prisene seg imidlertid i litt forskjellige retninger.

 24. Nyboligprisene opp 6,9 prosent

  Prisene på nye boliger økte med 6,9 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før.

 25. Boligprisene økte med 1,7 prosent

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.

 26. Prisene på nye boliger stiger

  Prisene på nye boliger økte med 9,8 prosent i 1. kvartal 2022 sammenlignet med samme kvartal året før. Vi må tilbake til 1. kvartal 2017 for å finne en større årsendring i nyboligprisene.

 27. Fortsatt økning i boligprisene

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022.

 28. Forprosjekt om boligformuesmodellen

  Dette notatet beskriver mulige endringer i verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene. Vi fokuserer på tre fylker med forskjellige karakteristikker: Oslo, Hedmark og Møre og Romsdal.

 29. Prisoppgang på nye boliger

  Prisene på nye boliger økte med 9,0 prosent i 4. kvartal 2021 sammenlignet med samme kvartal året før. Størst var økningen for nye blokkleiligheter og småhus.

 30. Leiemarkedsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 31. Modell for beregning av boligformue

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

 32. Slik kan kommunereformen påvirke eiendomsskatten din

  Eiendomsskatt kreves inn av kommunen og fastsettes ut fra boligens markedsverdi. Siden kommunereformen har ført til nye kommunegrenser kan det påvirke boligverdien til enkelte boligeiere.

 33. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

 34. Boligprisveksten flater ut

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 0,8 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2021.

 35. Oslo har det dyreste leiemarkedet i Norge

  Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) for 2021 viser at Oslo fortsatt står for det høyeste leienivået i Norge. Det er store geografiske forskjeller på husleienivået på tvers av landet.

 36. Prisøkning nye boliger

  Nye blokkleiligheter og småhus har blitt 7,1 prosent dyrere fra 3. kvartal 2020 til samme kvartal 2021. I samme periode steg nye eneboliger med 6,3 prosent.

 37. Dyrest å kjøpe enebolig i Oslo og Bærum

  Oslo og Bærum topper lista over de høyeste medianprisene for frittliggende eneboliger omsatt de siste to årene. Kommunene rundt Oslo følger deretter. De laveste medianprisene finner vi stort sett i kommuner fra nord i Trøndelag og nordover og i Innlandet fylke.

 38. The empirical modelling of house prices and debt revisited: A policy-oriented perspective

  Mange land har under Covid19-pandemien opplevd sterk boligprisvekst og tilhørende økning i husholdningenes gjeld.

 39. Prisindeks for nye eneboliger

  Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.

 40. Boligprisøkningen flater ut

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 1,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2021. Boligprisene øker svakere enn i de foregående kvartalene.

 41. Fortsatt prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,2 prosent dyrere i 2. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 12,5 prosent i samme periode.

 42. Boligprisøkningen fortsetter

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021. Boligprisene fortsetter altså å øke.

 43. Prisøkning på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 6,3 prosent dyrere i 1. kvartal 2021 i forhold til 1. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 10,9 prosent i samme periode.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet boligpriser og boligprisindekser.