Boligprisene fortsetter å øke

Publisert:

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 3,4 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Boligprisøkningen fortsetter altså.

Prisindeksen for brukte boliger boliger viser prisøkning i 1. kvartal i alle regioner. Sterkest var prisøkningen i Innlandet med 6,3 prosent. 

Når det gjelder boligtyper var prisøkningen omtrent lik for de tre boligtypene. Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 3,7 prosent, mens både for småhus og eneboliger økte prisene med 3,3 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 2015 98.5 98.3 98
2. kv. 2015 99.6 100 99.4
3. kv. 2015 100.9 100.3 100.6
4. kv. 2015 101 101.4 102
1. kv. 2016 102.6 102.9 103.9
2. kv. 2016 104 105.3 107.7
3. kv. 2016 106.5 109.4 113.5
4. kv. 2016 108.7 111.5 118.1
1. kv. 2017 110.2 113.3 120.7
2. kv. 2017 109.7 113.1 118.1
3.kv. 2017 109.5 112.1 115.1
4. kv. 2017 111.1 112.6 114.5
1. kv. 2018 110.6 112.2 115.1
2. kv. 2018 112.4 115 118.1
3. kv. 2018 112.5 115.1 118.9
4.kv. 2018 112.6 115.7 119.2
1.kv.2019 113.7 115.6 119.7
2.kv.2019 114.4 116.7 121.2
3. kv 2019 115.3 117.3 121.9
4. kv 2019 115.6 117.8 122.9
1. kv 2020 114.9 118.6 123.5
2. kv 2020 116.9 119.4 124.2
3. kv 2020 119.7 123.2 128.7
4. kv 2020 123.3 126 133.2
1. kv 2021 127.4 130.1 138.1

Prisøkning i forhold til 1. kvartal i 2020

Sammenlignet med 1. kvartal i 2020 økte prisene med 10,9 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i de to regionene Oslo med Bærum og Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus. I disse to regionene økte prisene med 12,9 prosent. Den svakeste prisøkningen hadde Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen. Her økte prisene med 7 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før

Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5
2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7
3. kv. 2015 10.3 -5.3 7.4 7.1
4. kv. 2015 9.2 -8.1 4.5 3.5
1. kv. 2016 9.4 -10.2 1.0 6.5
2. kv. 2016 12.7 -7.8 -0.3 4.7
3. kv. 2016 17.9 -5.4 -0.3 7.4
4. kv. 2016 21.7 0.4 3.2 9.1
1. kv. 2017 21.1 5.4 4.5 7.4
2. kv. 2017 13.0 6.9 4.0 6.2
3. kv.2017 1.9 3.0 1.3 1.6
4. kv.2017 -3.0 3.7 -2.1 -1.4
1. kv.2018 -4.9 0.3 -1.9 -1.5
2. kv.2018 0.4 -1.1 -0.2 0.4
3. kv.2018 4.0 1.1 0.9 -0.3
4. kv. 2018 4.4 -3.3 1.5 3.4
1. kv. 2019 4.6 0.2 2.6 1.5
2. kv. 2019 2.7 1.7 1.1 -0.4
3. kv. 2019 3.7 0.9 2.2 1.7
4. kv. 2019 4.6 -3.2 4.2 0.1
1. kv. 2020 3.0 1.2 3.6 1.4
2. kv. 2020 2.2 0.5 3.6 3.9
3. kv. 2020 3.3 4.9 6.4 3.3
4. kv. 2020 7.8 10.0 7.4 6.4
1. kv. 2021 12.9 7.2 8.7 9.0

Faktaside

Kontakt