232265
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnko/aar
232265
statistikk
2018-03-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnko, Kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, kommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, kommunale tjenester, kommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, KF, IKS, interkommualt samarbeidKommunale finanser, KOSTRA, Offentlig sektor
true

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Kommuneregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

3,8 %

netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt i 2017

Nasjonale tall. Kommunekonsern. Millioner kroner.
Beløp (mill. kr)Prosent endring
201712016 - 20172012 - 2017
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Rettet 26. mars 2018.
Finansielle hovedtall
Brutto driftsinntekter i alt447 2825,127,3
Brutto driftsutgifter433 0015,626,2
Netto driftsresultat16 845....
Brutto investeringsutgifter i alt64 9122,650,0
 
2017120162012
Utvalgte nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,23,62,4
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,84,03,2
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt64,965,766,8
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt6,05,96,9
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt11,511,712,0
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt19,019,219,7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt30,330,531,6

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Hovedtall for drift, investering og finansiering. Kommunekonsern. Millioner kroner

Hovedtall for drift, investering og finansiering. Kommunekonsern. Millioner kroner
Kommunekonsern1Prosentvis endring fra året førProsentvis endring fra året før
201420152016201722014 - 20152015 - 20162016 - 2017
1Kommunekonsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper(IKS).
2Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Rettet 26. mars 2018.
Drift
1. Brutto driftsinntekter i alt380 971398 291425 473447 2824,56,85,1
2. Brutto driftsutgifter i alt379 198389 121410 002433 0012,65,45,6
3. Brutto driftsresultater (1-2)1 7739 17015 47114 281......
4. Netto avdrag12 22313 18715 41716 7037,916,98,3
5. Netto finans1 4762 3812 0831 25161,3-12,5-39,9
6. Utlån196162171172-17,35,60,6
7. Avskrivninger16 96118 40919 40320 6888,55,46,6
8. Netto driftsresultat (3-4-5-6+7)4 83411 84917 20116 845......
 
Investering
9. Brutto investeringsutgifter i alt53 73060 30463 26864 91212,24,92,6
10. Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.16 16421 79518 88221 54734,8-13,414,1
 
Finansiering
11. Overskudd før lån og avsetninger (3-5+7-9+10)-20 314-13 311-11 595-9 647......
12. Bruk av lån (netto)31 86538 35237 28834 93920,4-2,8-6,3
13. Bruk av fond/avsetning til fond718-11 993-10 564-8 737......

Tabell 2 
Finansielle nøkkeltall, kommunekonsern. Millioner kroner

Finansielle nøkkeltall, kommunekonsern. Millioner kroner
201420152016201712
1For kommuner med manglende rapportering av regnskap er det estimert tall.
2Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Rettet 26. mars 2018.
Finansielle nøkkeltall i prosent av brutto driftsinntektene
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt0,52,33,63,2
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,63,94,14,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt1,33,04,03,8
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt-5,3-3,3-2,7-2,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt214,8216,1213,5211,5
- herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt119,6117,2114,6113,5
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt13,216,718,218,7
Brutto driftsresultat (mill. kr)1 7739 17015 47114 281
Netto finans og avdrag (mill. kr)13 69915 56817 50017 954
Netto driftsresultat (mill. kr)4 83411 84917 20116 845
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr)-20 314-13 311-11 595-9 647
Langsiktig gjeld (mill. kr)818 201860 646908 443946 097
- herav pensjonsforpliktelse (mill. kr)455 584466 914487 713507 524
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr)50 39066 59177 43683 549
Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt32,030,929,328,7
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,33,54,15,0
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt34,935,436,436,2
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt14,314,714,313,9
Refusjon av merverdiavgift (mva) i prosent av brutto driftsinntekter3,2......
Statlig rammeoverføring (mill. kr)121 942122 996124 674128 337
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr)12 70314 13717 28322 147
Skatt på inntekt og formue (mill. kr)133 111140 987154 933161 785
Salgs- og leieinntekter (mill. kr)54 49958 36460 66762 238
Refusjon av merverdiavgift (mva) (mill. kr)12 134......
Finansieringskilder for investeringene
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt2,73,04,55,3
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt30,136,129,833,2
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt7,0-3,85,46,5
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt59,363,658,953,8
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr)1 4391 8012 8633 450
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv (mill. kr)16 16421 79518 88221 547
Diverse intern finansiering (mill. kr)3 766-2 2893 4084 227
Bruk av lån (netto) (mill. kr)31 86538 35237 28834 939
Nøkkeltall i kroner per innbygger
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr)73 74976 38980 91484 463
Frie inntekter i alt per innbygger (kr)49 37350 63053 17454 785
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr)73 40574 63077 97281 766
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr)52 59652 95655 06657 787
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr)..11 55912 03212 258
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr)55 11459 79863 98866 036
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr)380 971398 291425 473447 282
Frie inntekter i alt (mill. kr)255 053263 983279 608290 121
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr)379 198389 121410 002433 001
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr)271 700276 112289 554306 016
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr)53 73060 30463 26864 912
Netto lånegjeld i alt (mill. kr)284 710311 784336 467349 703

Tabell 3 
Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Kommunekonsern. Millioner kroner.

Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Kommunekonsern. Millioner kroner.
20142015201620171
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Rettet 26. mars 2018.
Administrasjon og styring
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring22 67223 20824 27425 766
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter6,06,05,96,0
Lønn, administrasjon og styring14 63314 59015 25515 987
Lønn, administrasjon og styring, i prosent av totale lønnsutgifter6,66,46,46,4
Barnehage
Brutto driftsutgifter, barnehage45 76246 02048 00849 783
Brutto driftsutgifter, barnehager i prosent av brutto driftsutgifter i alt12,111,811,711,5
Netto driftsutgifter, barnehage40 72140 97342 67444 270
Netto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale netto driftsutgifter15,014,814,714,5
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager i 1000 kr129132139145
Barn 1-5 år med barnehageplass i alt283 744280 934279 848278 964
Andel barn 1-5 år med barnehageplass90,290,491,091,3
Grunnskole
Brutto driftsutgifter, grunnskole72 77474 93678 87982 285
Brutto driftsutgifter, grunnskole i prosent av brutto driftsutgifter i alt19,219,319,219,0
Netto driftsutgifter, grunnskole (mill. kr)64 06165 52267 68670 278
Netto driftsutgifter, grunnskole, i prosent av totale netto driftsutgifter23,623,723,423,0
Netto driftsutgifter per innbygger 6-15 år, grunnskole, i 1000 kroner81828386
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning8,07,97,87,8
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, i prosent av alle elever7,27,07,27,1
Helse og omsorg
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg121 721117 830124 890131 240
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg i prosent av brutto driftsutgifter i alt32,130,330,530,3
Netto driftsutgifter, helse og omsorg100 05495 045101 044105 580
Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutgifter36,834,434,934,5
Netto driftsutgifter per innbygger i 1000 kroner, helse og omsorg2 284,02 347,02 511,02 603,0
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten10,3010,5010,6011,00
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten8,909,009,109,40
Mottakere av tjenester i hjemmet, i alt192 021194 558197 635201 958
Mottakere av hjemmetjenester 67 år og over, i alt107 445106 980107 313108 517
Andel mottakere av hjemmetjenester i hjemmet 67 år og over56565454
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner i alt42 95642 24342 14242 099
Andel plasser i enerom, helse- og omsorgsinstitusjoner95,095,095,395,1

Om statistikken

Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Statistikken gir styringsinformasjon om kommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene. Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert ved at bevilgningsregnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser på kort og lang sikt.

Et grunnleggende regnskapsprinsipp i kommuneregnskapet er at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er kjent innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsetidspunktet.

Årsregnskapet som ligger til grunn for statistikken består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.

  • Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv.
  • Investeringsregnskapet omfatter investeringsutgifter og finansiering av disse gjennom bruk av lån og andre kilder.
  • Bevilgningsregnskapet omfatter summen av drifts- og investeringsregnskapet.
  • Balanseregnskapet omfatter eiendeler, egenkapital og gjeld.

Bevilgningsregnskapet spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art.

Kontoklasse skiller mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, som for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Det er til sammen ca. 70 funksjoner for kommunene, og det samme antallet for fylkeskommunene. Oversikt over funksjonsinndelingene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA, som finnes på KMD sine nettsider.

Artsinndelingen er felles for kommunene og fylkeskommunene, og beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder. Den omfatter følgende hovedgrupper:

UTGIFTER:

Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

I NNTEKTER:

Salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

Artsinndelingen omfatter også arter som skal spesifisere transaksjoner mellom kommuner og kommunale foretak (KF/FKF)og interkommunale selskaper (IKS). Formålet med disse artene er å kunne hensynta interne transaksjoner (kjøp og salg og overføringer) mellom kommunen og særbedriftene i konsernregnskapet. Oversikt over artsinndelingen er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA, som finnes på KMD sine nettsider.

Balanseregnskapet har oversikt over eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler) og gjeld og egenkapital (kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld, egenkapital) og memoriakonti. I balanseregnskapet skal også motsektor angis. Oversikt over oppsettet av balanseregnskapet og sektorene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA, som finnes på KMD sine nettsider.

Regnskapsbegrep: De enkelte funksjoner grupperes innenfor hvert tjenesteområde, og de enkelte arter aggregeres til forskjellige utgifts- og inntektsbegrep. Det henvises til kapittel 2 i Faglig veiledning i KOSTRA-publiseringen på KOSTRA . Der beskrives alle regnskapsbegrep som benyttes. Teller og nevner er definert direkte i alle indikatorer i faktaarkene.

Standard klassifikasjoner

De 428 kommunene (i 2013) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, Løkken og Aaberge: "Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013". Rapporter 2015/19, Statistisk sentralbyrå.

Fylkeskommunene er inndelt i fem regionale grupper.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner, med gjennomsnittstall for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet uten Oslo.

Fylkeskommuner - Data publiseres for alle fylkeskommuner, med gjennomsnittstall for regioner og landet med Oslo og landet uten Oslo.

Bydeler i Oslo - Data publiseres for alle bydeler og med gjennomsnittstall for alle bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Foreløpige tall publiseres 15. mars i KOSTRA.De foreløpige tallene for 2017 er sammenstilte regnskapstall fra 416 av landets 426 kommuner og 384 regnskap fra kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA.

 

Internasjonal rapportering

Inngår i makroøkonomisk rapportering til EU v/ Eurostat samt OECD og IMF.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Endelige mikrodata for alle årganger fra og med 1972 er lagret som flatfiler på Linux.
Filbeskrivelser for det enkelte år er dokumentert i DataDok.

I revisjonsdatabasen ISEE Dynarev/Driller på Oracle lagres mikrodata for de siste årgangene.

Mikrodata fra og med regnskapsåret 1972 lagres også i SAS EnterpriseGuide. Data herfra benyttes ved uttak av data til forskjellige oppdrag.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken gir både oversikt over og detaljert informasjon om kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske aktivitet på bakgrunn av regnskapstall. Den kan brukes for å belyse økonomisk situasjon, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Forskrift for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, av 1. februar 1971 fra Kommunal og arbeidsdepartementet, angir gjeldende kontoplan fra 1972 - 1990.

Forskrift for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper av 27. oktober 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet, angir kontoplan gjeldende fra 1991 - 2000. Regnskapet blir delt i to kontoklasser, med driftsregnskap og investeringsregnskap.

Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8 2. ledd, angir KOSTRA-kontoplan gjeldende fra 2001.

Data over kommunenes økonomi finnes publisert i NOS Kommunale Forhold i Norges Lands- og Bykommuner fra 1866 til 1874, og fra 1875 til 1883 i NOS Statistikk over Norges Kommunale Finanser, og fra 1884 til 1907 i NOS Kommunale Finanser. Videre fra 1908 til 1961 er tallene publisert i NOS Norges Kommunale finanser. I 1966 og 1971 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Kommunerekneskapar. Fra 1974 til 1995 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Strukturtall for kommunenes økonomi. I NOS Kommune-Norge i tall er kommuneregnskapstallene for 1996 og 1997 publisert. Tall for perioden 2001-2005 er publisert i NOS Kommuneregnskap 2001-2005

Oppdragsgiver for regnskapsstatistikken er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Brukere og bruksområder

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners og fylkeskommuners økonomiske aktivitet til bruk for politikere og statlige styringsorganer, kommuner og fylkeskommuner. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten. I SSB inngår statistikken i nasjonalregnskapet og i de finansielle sektorbalansene.

Blant viktige eksterne brukere finner vi sentrale aktører som Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Blant andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner, Kommunenes sentralforbund og Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Kommuneregnskapsstatistikken innehar en helt sentral plass i rapporterings- og publiseringssystemet KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) som ble satt i fullskala drift fra regnskapsåret 2001.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Data fra kommuneregnskapet settes i KOSTRA sammen med tjenestedata til nøkkeltall som viser kommunens/fylkeskommunens prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet/enhetskostnader og utdypende tjenesteindikatorer.

I tillegg inngår kommuneregnskap i "konvertert" form i nasjonalregnskapet og finansielle sektorbalanser. Utviklingen av kommunenes/fylkeskommunenes økonomi påvirkes også av organisatoriske endringer slik vi har sett de siste årene ved ulike former for fristilling av kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommuneregnskapsstatistikken må derfor ses i sammenheng med statistikken for kommunekonsern. Kommunekonsern består av kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). IKS ble inkludert i KOSTRA f.o.m. 2004.

Lovhjemmel

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 § 49, med tilhørende Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2. ledd.

Lov om Interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, § 42 med tilhørende Forskrift av 21. oktober 2003 nr.1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf. § 8, 3. og 4. ledd.

EØS-referanse

Kommisjonsforordning nr. 264/2000 om korttidsstatistikk for offentlige finanser.

Rådsforordning nr. 2516/2000 om føringsprinsipper for skatter og trygde- og pensjonspremier.

Kommisjonsforordning nr. 995/2001 om implementering av rådsforordning nr. 2516/2000.

Kommisjonsforordning nr. 1500/2000 om implementering av Rådets forordning (EF) nr 2223/96 med hensyn til offentlig forvaltnings utgifter og inntekter.

Rådsforordning nr 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskap for den offentlige forvaltning og tjenester.

Produksjon

Omfang

Statistikken dekker alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt kommune- og fylkeskommunekonsern, og viser nivå og sammensetning av alle utgifter og inntekter, samt finansieringen av virksomheten. Oslo kommune er tillagt både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 12 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Kommunekonsern og fylkeskommunekonsern består av kommune/fylkeskommunale regnskaper, kommunale/fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27).

Datakilder og utvalg

Den enkelte kommune og fylkeskommunes regnskaper (bevilgningsregnskap og balanse) samt bevilgningsregnskap og balanse fra kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27), som fører særregnskap.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner, særbedrifter som fører egne regnskap, som kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27) og baseres på totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data rapporteres elektronisk til SSB som filuttrekk fra kommunens og fylkeskommunens og særbedriftenes fagsystem for økonomi. Frist for rapportering er 15. februar.

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram for filuttrekk. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av ny og opprettet regnskapsrapport.

Dataene publiseres på ulike nivåer, som grunnlagsdata og indikatorer. Grunnlagsdata er absolutte tall i 1000 kr publisert på forskjellige aggregeringsnivåer, mens indikatorer er forholdstall hvor aggregerte grunnlagsdata sees i forhold til hverandre og i forhold til befolkningstall.

For indikatorene vises i tillegg gjennomsnitt for kommunegrupper, fylket, fylkesregion og landet. Det benyttes veid gjennomsnitt for alle regnskapstall. Veide gjennomsnitt gir gjennomgående uttrykk for hvilke indikatorverdier innbyggerne i gjennomsnitt står ovenfor. Folkerike kommuner vil dermed telle mer enn kommuner med færre innbyggere. (Som vekter benyttes som regel kommunenes relative størrelse for innbyggere eller driftsutgifter/driftsinntekter målt i forhold til hhv det samlede innbyggertall eller de totale driftsutgifter/driftsinntekter for alle kommunene som inngår i gjennomsnittsberegningen). Ved beregning av snitt holdes ev. kommuner/fylkeskommuner med frafall i data for teller eller nevner utenfor. Landsgjennomsnitt vises både med og uten Oslo. Dette er begrunnet i at regnskapet for Oslo omfatter både kommunale og fylkeskommunale funksjoner, slik at tallene ikke alltid blir sammenlignbare.

Beregningsmetoden for estimering av nasjonale nøkkeltall

Estimerte nasjonale tall publiseres på de fleste nøkkeltalls- og grunnlagstabellene i KOSTRA. Indikatorene er estimert på bakgrunn av de kommunene som har rapportert til KOSTRA for det aktuelle året. Metoden tar utgangspunkt i at det er en sammenheng mellom de ulike statistikkvariablene og folkemengden i den enkelte kommune. Modellen som benyttes estimerer en sammenheng for de kommunene som har rapportert, mellom den enkelte statistikkvariabel og folkemengden innenfor hver KOSTRA-gruppe. Se også KOSTRA .

Modellen utnytter at kommuner innenfor kommunegruppene er relativt like. Statistikkvariablene for de kommunene som ikke har rapportert, blir beregnet på bakgrunn av den estimerte sammenhengen mellom statistikkvariabelen og folkemengden i den KOSTRA-gruppen de tilhører. Kommuner som har levert datamateriale som er svært avvikende fra de øvrige kommunene, tas ut før estimeringen gjøres, og vil derved ikke påvirke anslaget for de kommunene som ikke har rapportert.

Unntak fra beregningsopplegget for enkelte nøkkeltall

i) For områdene barnehager, grunnskole og samferdsel har vi fulltelling av tjeneste- og personelldata.

ii) For indikatorene om årsgebyrer, saksbehandlingstider og lovanvendelse er metoden ovenfor ikke hensiktsmessig. For disse indikatorene er derfor nasjonale nøkkeltall beregnet som aritmetisk gjennomsnitt for de kommunene som har rapportert.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke kan offentliggjøre tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tydelige brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven og større endringer i kontoplanen gjennomføres i regelen bare ved revisjon av kommuneloven. Den siste revisjonen av kontoplanen fant sted ved innføring av KOSTRA fra 2001. Regnskapsåret 2001 var det første året der alle kommuner og fylkeskommuner var med i KOSTRA. Regnskapstallene for perioden etter 2001 skal derfor være sammenlignbare, mens regnskapstall før og etter innføringen av KOSTRA ikke kan sammenlignes direkte. En betydelig endring i de kommunale forskriftene også i 1991, medførte på tilsvarende måte som ved innføringen av KOSTRA i 2001, at regnskapstall før og etter 1991 ikke er direkte sammenlignbare. Og data for perioden 1972-1990 er heller ikke direkte sammenlignbare med data før og etter 1990.

Fra og med regnskapsåret 2014 inntektsføres MVA-kompensasjon for investeringsutgifter i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet som det ble i perioden 2004-2013. Denne endringen påvirker regnskapsstørrelser både i drifts- og i investeringsregnskapet og vil gi brudd i tidsserien mellom 2013 og 2014 for variable som brutto driftsinntekter og refusjoner og variable og indikatorer der disse variablene inngår i beregningen.

For kommune- og fylkeskommunekonsern er sammenlignbarheten over tid svak. Det skyldes mangelfull rapportering fra kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), enhetene som fører særregnskaper i henhold til kommunelovens § 27 og interkommunale selskaper (IKS). Svarprosentene har bedret seg år for år slik at tallene viser en tilsynelatende vekst som kan avvike fra den reelle utviklingen. SSB har ikke tallgrunnlag for å estimere frafallet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i regnskapsstatistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av opprettede tall den 15. juni er tallene kontrollert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB. Publiseringen gir til dels svært detaljerte opplysninger og SSB kontrollerer ikke alltid det mest detaljerte nivået, slik at feil kan forekomme.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av kommuneregnskapet er i prinsippet en fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall.

Ved publisering av opprettede kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under to prosent.

For å få bedre anslag for nasjonale og regionale tall beregnes data for manglende kommuner. Dette gjøres ved en metode utviklet i SSB der regnskapstallene estimeres på bakgrunn av de kommunene som har rapportert til KOSTRA. Det publiseres estimerte verdier til begge publiseringene i KOSTRA.

Bortsett fra estimeringen av nasjonale og regionale tall foretas det ingen beregninger siden regnskapsstatistikken for øvrig publiseres på kommune-/fylkekommunenivå.

Statistikken bygger på fulltellinger.

Kommunene /fylkeskommunene fører regnskapene i samsvar med kommuneloven av 1992 og regnskapsforskriftene av 15. november 2000 med senere tillegg. De er pålagt å konvertere tallene til den obligatoriske kontoplanen i KOSTRA før tallene sendes til SSB. Det kan forekomme feil ved konverteringen av data og det kan også forekomme andre typer feil i kommunenes og fylkeskommunenes regnskapsføring. For å bidra til at alle fører regnskapene i tråd med forskrifter og lovbestemmelser og presisere eventuelle uklarheter i regelverket slik at alle kommuner og fylkeskommuner fører regnskapene i tråd med god kommunal regnskapsskikk, er GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) opprettet se GKRS

Revisjon

Kommuneregnskapsdata blir publisert som en del av KOSTRA som foreløpige tall 15. mars året etter regnskapsåret. Kommuner, fylkeskommuner og særbedrifter har frist til 15. april for å sende inn opprettede tall til publisering av reviderte tall den 15. juni.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB