12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Frie inntekter per innbygger (kr):
kr
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
prosent
Referansetid
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Frie inntekter per innbygger (kr):
31.12
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder ni utvalgte og beskrivende nøkkeltall for å gi en overordnet oversikt over kommuneøkonomien.
På grunn av overgangen til nytt produksjonssystem i KOSTRA, og derav litt forskjell i utregningsmetoden av regnskapstall, kan enkelte regnskapsbegrep vise ulike tall i tabellene på ny struktur i forhold til tallene i gammel struktur for årene 2015 og 2016. Ulikheter kan skyldes at det var feil definisjon i gammel løsning som nå er rettet, samtidig som det kan forekomme feil i tall i de nye tabellene som SSB ikke har oppdaget. Opprettinger av eventuelle feil vil skje fortløpende.
Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle kommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (KOSTRA-grupper, fylker og landet med og uten Oslo).
Feilen omfatter disse variablene:
 • Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
 • Rettedato: 20.03.2019
  Balansedata for kommunene Asker og Oslo er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilene i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene og de aktuelle regionsgrupperingene.
  Rettedato 29.03.2019
  Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

  Brukerveiledning for statistikkbanken