Banner med bilde og tittel

Fakta om

Jordbruk

Ingress

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Jordbruksareal

Nydyrket areal som brukes til jordbruk,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

Jordbruksareal

Nydyrket areal som brukes til jordbruk
2020
21 641
dekar
-23,1 % Endring fra året før

Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei
2020
4 812
dekar
25,2 % Endring fra året før

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2. I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.


Omdisponering¹ av dyrket jord


¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.

Formål for omdisponering av dyrket jord. Dekar


¹ Grønnstruktur er summen av grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder.

Bønder

Antall gårdsbruk
ikon av bygning
Antall gårdsbruk
2020
38 633
-17,1 % Endring fra ti år før

Antall gårdsbrukHva jobber bøndene medBønders jordbruksarealBønders gjennomsnittlige jordbruksarealAndel kvinnelige bønder
Ikon av dame
Andel kvinnelige bønder
2020
16,7
%
2,3 prosentpoeng Endring fra ti år før

Bønder fordelt på kjønnGårdbrukeres inntekt

Andel heltidsbønder
Ikon av landbrukseiendom.
2019
12
%

Inntekt fra jordbruk som andel av samlet inntektGjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig inntekt fra jordbruk
2019
201 300
kroner
47,7 % Endring fra ti år før

Gjennomsnittlig inntekt fra jordbrukInntekt fra jordbruk fordelt på kjønnNæringsinntekt fordelt på produksjonBønders inntekt. Kroner


Planteproduksjon

Kornproduksjon

Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
Ikon av kornaks
Antall gårdsbruk som dyrker korn¹
2019
10 158
gårdsbruk
-3,3 % Endring fra året før

¹ Inkluderer også oljevekster


Gårdsbruk som dyrker korn¹


¹ Inkluderer også oljevekster

Kornproduksjon fordelt på fylkerAreal av korn. Dekar


¹ Oljevekster er planter som dyrkes for sitt innhold av olje i frø og frukter, for eksempel raps.

Hvete,Bygg,Havre,Rug

Kornavling per dekar

Hvete
2020
448
kilo
-20,0 % Endring fra året før

Bygg
2020
434
kilo
0,2 % Endring fra året før

Havre
2020
440
kilo
5,5 % Endring fra året før

Rug
2020
552
kilo
0,7 % Endring fra året før

Produksjon av dyrefôr


¹ Høy er engavling omregnet til høy. ² Grønnforvekster er vekster som fôrraps, raigras og fôrerter.

Grønnsaker

Gulrot
Gulrot
2020
53 017
tonn gulrot

GulrotLøk
Løk
2020
21 853
tonn løk

LøkHodekål
Hodekål
2020
16 962
tonn hodekål

HodekålAgurk
Agurk
2020
19 600
tonn agurk

AgurkAndre grønnsakerFrukt og bær

Epler
Epler
2020
12 055
tonn epler

EplerJordbær
Jordbær
2020
7 027
tonn jordbær

JordbærBringebær
Bringebær
2020
2 062
tonn bringebær

BringebærPlommer
Plommer
2020
724
tonn plommer

PlommerAndre frukt- og bærsorter


Husdyr

Antall gårdsbruk med husdyr
Ikon av gris
Antall gårdsbruk med husdyr
2020
27 901
gårdsbruk
-15,6 % Endring fra ti år før

Antall gårdsbruk med husdyrSvinSauerGeiterHøns


Slakt

Slakt til matSlakt til mat fordelt på fylker. 2020Svin

Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt
2020
83,7
kilo

Antall slaktede svinAntall tonn svinFjørfe

Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt
2020
1,55
kilo

¹ Gjennomsnittet av kylling, høner, kalkun, and og gås, med vekter fra 1,2 kg (kylling) til 7-8 kg (kalkun)


Antall slaktede fjørfeAntall tonn fjørfeStorfe

Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt
2020
288,5
kilo

Antall slaktede storfeAntall tonn storfeSau

Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
Ikon av vekt
Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt
2020
20,3
kilo

Antall slaktede sauAntall tonn sau


Alle faktasider