Banner med bilde og tittel

Fakta om

Jordbruk

Ingress

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Jordbruksareal

Andel av Norges areal som er jordbruksareal¹

¹ Inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen

Nydyrket areal som brukes til jordbruk,Jordbruksareal som blir gjort om til f.eks. vei

Dekar er en enhet for måling av areal. Et dekar er 1000 m2. I dagligtale blir ofte mål benyttet synonymt med dekar.

¹ Omdisponering betyr å bruke områder med dyrket jord til annet enn landbruksformål, for eksempel til vei og bolig.
¹ Grønnstruktur er summen av grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder.

Gårdbrukeres inntekt

Planteproduksjon

Kornproduksjon

Antall gårdsbruk som dyrker korn¹

¹ Inkluderer også oljevekster

¹ Inkluderer også oljevekster
¹ Oljevekster er planter som dyrkes for sitt innhold av olje i frø og frukter, for eksempel raps.
Hvete,Bygg,Havre,Rug
¹ Høy er engavling omregnet til høy. ² Grønnforvekster er vekster som fôrraps, raigras og fôrerter.

Grønnsaker

Gulrot

Løk
Hodekål

Agurk

Frukt og bær

Epler

Jordbær
Bringebær

Plommer

Husdyr

Antall gårdsbruk med husdyr


Slakt

Svin

Gjennomsnittsvekt på svin ved slakt

Fjørfe

Gjennomsnittsvekt på fjørfe¹ ved slakt

¹ Gjennomsnittet av kylling, høner, kalkun, and og gås, med vekter fra 1,2 kg (kylling) til 7-8 kg (kalkun)

Storfe

Gjennomsnittsvekt på storfe ved slakt

Sau

Gjennomsnittsvekt på sau ved slakt

Alle faktasider