Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen

11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, formål og lovanvendelse (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle formål , Annen bebyggelse og anlegg , Annet landbruksformål, feks. tilleggsnæringer ,

Valgt 0 av totalt 17

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.